Hämtar information

Helförsäkring för MINI

I helförsäkring ingår förutom trafikförsäkring och halvförsäkring även vagnskadeförsäkring. Väljer du helförsäkring får du ersättning för plåt- och lackskador på din bil, även när du råkat orsaka dem själv. Skador på bilen efter kollision, dikeskörning, nedblåsta trädgrenar eller skadegörelse ersätts också när bilen är helförsäkrad.​

Har din bil vagnskadegaranti?

Du kan enkelt kontrollera om din bil har gällande vagnskadegaranti. Gör så här:

Jämför vad som ingår i våra olika försäkringsomfattningar och räkna ut ditt pris.

Trafik

Gäller för personskador, skador på andra fordon och annans egendom som uppstår efter en trafikolycka med bilen.

Stöld

Om bilen skadas vid inbrott eller hela bilen stjäls.

Räddning

Ersätter kostnaden för bärgning vid stöld, trafikolycka eller annat driftsstopp.

Glas

Ersätter stenskott och andra glasskador, som spräckta eller krossade rutor.

Feltankning

Gäller om du tankar fel vätska i drivmedelstank, annan tank eller behållare i bilen.

Brand

Om bilen skadas efter brand och för skador på elektriskt kablar efter kortslutning.

Maskin

Gäller för reparation av maskinskada och fel på elektronik för bensin, diesel, hybrid- och eldrift. Läs mer i fullständigt villkor.

Rättsskydd

Advokat- och rättegångskostnader vid tvister, upp till 250 000 kronor.

Vagnskada

Gäller för skador på bilen på grund av kollision, dikeskörning, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse, till exempel nedblåsta träd.